ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt ) ingilizçe RDF (Refuse derived fuel) , yanmaz kısımları yanıcı kısımdan ayırmak için belediye katı atığının işlenmesi ve yanıcı kısmı etkin bir şekilde yakabilecek ve bir çimento fabrikasında özel olarak kullanılan enerjiyi oluşturabilecek bir formda hazırlamanın ürünüdür.

RDF aslında MSW ayıklama tesisinde kalmıştır. Geri dönüştürülebilir ve organik maddelerin çıkarıldığı ve parçaların üzerinde kalanlar, parçalama ünitesinden geçtikten ,parçalara ayrıldıktan sonra, enerji oluşturmak için yanık için kurutulur  ve balyalanır.

PAM ATY tesiss in tasarımı, üretimi ve montajı yapiyor.